Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

HASTA KABUL - TIBBİ SEKRETERLİK

HASTA KABUL EĞİTİMİ

bursa-muhasebe-kursu, bursa-hasta-kabul, bursa-insan-kaynakları-eğitimi

HASTA KABUL EĞİTİMİ

Gelişen iş yaşamında yeterli deneyime ve deneyimin olduğu alanda sertifikasız personel çalıştırmayan firmaların iş başvurularında ilk olarak değerlendirdikleri bu nitelikleri kursiyerlere kazandıran kurumumuz Hasta Kabul alanında da kursiyerleri, Hastane ve benzeri Sağlık Kurumlarında kolaylıkla çalışabilecekleri düzeyde Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi vererek kişiler için kurumlara referans olmaktadır.

Eğitim bitiminde uygulanan sınavın ardından Hasta Kabul Kursu eğitimine katılan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hasta Kabul İşlemleri (Tıbbi Sekreterlik) sertifikasını vererek kolaylıkla bu alanda iş yaşamına atılmalarına destek olmaktayız.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

EĞİTİMİN AMACI

 • Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
 • Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
 • Kurum İçi Yazışmalar
 • Kurumlar Arası Yazışmalar
 • Raporlar, Tutanaklar
 • İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
 • Sinir Sistemi ve Terimleri, Endokrin Sistem Terimleri,Hareket Sistemi Terimleri
 • Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
 • Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler, Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
 • Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler
 • Göze İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler
 • Deriye İlişkin Terimler
 • Tedavi Hizmetleri
 • Hastanelerin Tanımı ve Türleri
 • Sekreterlik Çeşitleri
 • Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
 • Sekreterin Diğer Özellikleri
 • Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
 • Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
 • Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
 • Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
 • Hasta Dosyalarının Önemi
 • Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
 • Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
 • Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
 • Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
 • Hastalık ve Ameliyat İndeksleri

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alıp arşivlemek. 

ÇALIŞMA ALANLARI

Hastanelerde, özel muayenehanelerde, sağlık ocaklarında, tıbbi laboratuarlarda hastaların kayıtları, giriş çıkışlarını yapmak, kayıt tutmak ve bilgisayara girmek gibi işlerde çalışabilirsiniz.

ÖN GEREKLİLİKLER

En az ilkokul mezunu olma şartı bulunmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR

 • Tıbbi Sekreter
 • Doktor Sekreteri
 • Büro Sekreteri olmak isteyenler katılabilir.

KURSUN SAĞLADIĞI İŞ OLANAKLARI

 • Hastane
 • Sağlık Ocağı
 • Polikinlik
 • Aile Hekimi
 • Tıp Merkezleri
 • Diş Hekimi Muayenehanelerinde çalışabilirler.
1. GRUP BAŞLANGIÇ 16.04.2022
1. GRUP SAATLER 13:00-15:00
1. GRUP GÜNLER CUMARTESİ-PAZAR
1. GRUP SÜRE 3 HAFTA

Eğitimimizi Paylaşın