Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

İLK YARDIM + HASTA KABUL + TEMEL İLAÇ BİLGİSİ

EĞİTİMİ PAKETİ

İLK YARDIM + HASTA KABUL + ECZANE YARDIMCILIĞI

bursa-ilk-yardim-kursu, bursa-muhasebe-kursu, bursa-hasta-kabul-kursu

İLK YARDIM + HASTA KABUL + TEMEL İLAÇ BİLGİSİ

EĞİTİMİ PAKETİ

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Yönetmeliği 

Madde 16 (Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘’Temel İlk Yardım Eğitimi’’ sertifikası almış ‘’İlkyardımcının bulundurulması zorunludur .

İLK YARDIM NEDİR

İlkyardım, hayat kurtarmayı, yaralanmaların verdiği etkileri azaltmayı, iyileşmeyi hızlandırmayı hedefler. Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere profesyonel destek ulaşmadan önce durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkanlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye İLKYARDIM denir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Genel İlk Yardım Bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 • OED Eğitimi (Elektro Şok)

NOT: İlkyardım yönetmeliğindeki değişiklik  nedeni ile her katılımcının OED (Otomatik Ekstarnel Defibilatör yani elektro şok cihazı) Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır. OED sınavı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlemekte olup yenileme eğitimi alan arkadaşlarımız sadece  OEAD sınavına girecektir. Temel eğitim alanlar ise test sınavına, uygulama sınavına ve OED sınava girmek zorundadırlar.

TEMEL İLAÇ BİLGİSİ

İLAÇ:  Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alanın yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde veya üründür.

EĞİTİMİN AMACI

Hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavi zincirinde ilaç uygulamaları önemli yer tutar. İlaç uygulamalarını doğru ve bilinçli yapabilmeniz için ilaçları tanımanız gerekir. Bu eğitim ile farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, ilaçların farmasötik şekilleri ve veriliş yoları ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Edindiğiniz bilgi ve becerilerle uygulama alanlarında ve mesleki yaşamınızda ilaçları bilinçli bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Her yıl çok sayıda insanımızın hatalı ilaç kullanımı sonucu zarar gördüğü dikkate alındığında ilaç kullanmadan önce mutlaka bir doktor yada eczacıya danışılması gerektiği unutulmamalıdır.

ÖN GEREKLİLİKLER

HERHANGİ BİR ÖN GEREKLİLİK BULUNMAMAKTADIR.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • ECZANELER
 • MEDİKALLER
 • HASTANE ECZANESİ VE KLİNİKLERİ
 • ECZANE DEPOLARI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İLAÇ
 • İLAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
 • İLAÇLARlN İSİMLENDİRİLMELERİ
 • İLAÇ TÜRLERİ
 • TEDAVİ ÇEŞİTLERİ 
 • İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ
 • İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI
 • FARMAKOKİNETİK
 • İLAÇLARIN ETKİLERİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER
 • İLAÇ BAĞIMLILIĞI 
 • REÇETE 
 • REÇETE ÇEŞİTLERİ
 • İLAÇ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • İLAÇLARIN STANDARTLARI VE KANUNLARI

KİMLER KATILABİLİR

 • ECZANEDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER
 • ECZANE YARDIMCILIĞI YAPMAK İSTEYENLER
 • SAĞLIK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
 • ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ

HASTA KABUL (TIBBİ SEKRETERLİK) KURSU

Gelişen iş yaşamında yeterli deneyime ve deneyimin olduğu alanda sertifikasız personel çalıştırmayan firmaların iş başvurularında ilk olarak değerlendirdikleri bu nitelikleri kursiyerlere kazandıran kurumumuz Hasta Kabul alanında da kursiyerleri, Hastane ve benzeri Sağlık Kurumlarında kolaylıkla çalışabilecekleri düzeyde Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi vererek kişiler için kurumlara referans olmaktadır.

Eğitim bitiminde uygulanan sınavın ardından Hasta Kabul Kursu eğitimine katılan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hasta Kabul İşlemleri (Tıbbi Sekreterlik) sertifikasını vererek kolaylıkla bu alanda iş yaşamına atılmalarına destek olmaktayız.

EĞİTİMİN AMACI

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alıp arşivlemek. 

ÇALIŞMA ALANLARI

Hastanelerde, özel muayenehanelerde, sağlık ocaklarında, tıbbi laboratuarlarda hastaların kayıtları, giriş çıkışlarını yapmak, kayıt tutmak ve bilgisayara girmek gibi işlerde çalışabilirsiniz.

ÖN GEREKLİLİKLER

En az ilkokul mezunu olma şartı bulunmaktadır.

KURSUN SAĞLADIĞI İŞ OLANAKLARI

 • Hastane
 • Sağlık Ocağı
 • Polikinlik
 • Aile Hekimi
 • Tıp Merkezleri
 • Diş Hekimi Muayenehanelerinde çalışabilirler.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
 • Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
 • Kurum İçi Yazışmalar
 • Kurumlar Arası Yazışmalar
 • Raporlar, Tutanaklar
 • İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
 • Sinir Sistemi ve Terimleri, Endokrin Sistem Terimleri,Hareket Sistemi Terimleri
 • Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
 • Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler, Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
 • Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler
 • Göze İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler
 • Deriye İlişkin Terimler
 • Tedavi Hizmetleri
 • Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
 • Sekreterlik Çeşitleri
 • Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
 • Sekreterin Diğer Özellikleri
 • Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
 • Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
 • Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
 • Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
 • Hasta Dosyalarının Önemi
 • Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
 • Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
 • Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
 • Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
 • Hastalık ve Ameliyat İndeksleri
1. GRUP BAŞLANGIÇ 18.01.2022
1. GRUP SAATLER 13:00-15:00
1. GRUP GÜNLER SALI-PERŞEMBE
1. GRUP SÜRE 4 HAFTA
2. GRUP BAŞLANGIÇ 29.01.2022
2. GRUP SAATLER 10:00-13:00
2. GRUP GÜNLER CUMARTESİ-PAZAR
2. GRUP SÜRE 3 HAFTA

Eğitimimizi Paylaşın