Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

UYGULAMALI MUHASEBE

MESLEK PERSONELİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI MUHASEBE MESLEK PERSONELİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI MUHASEBE MESLEK PERSONELİ EĞİTİMİ

Meslek hayatımızda yaşadığımız en büyük sıkıntı, mesleki uygulamaların pratiğini yeterince yapamamaktır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak, mesleki iş yapma kalitesini arttırmak ve geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını yetiştirmek amacıyla bu program hazırlanmıştır.

Uygulamalı Muhasebe eğitimimizde, temel teorik mesleki eğitimini almış aday, iş hayatında yapabileceği her iş ve işlemi kurgusal şirket üzerinden uygulamalı olarak yapmaktadır ve bu sayede mesleki uygulama için aranan “TECRÜBEYE” sahip olabilmektedir.

EĞİTİMİN AMACI

HEDEF NEDİR?

Bu eğitimin amacı, meslek mensubu ve aday meslek mensubu arkadaşlarımızın mesleki uygulamalarda yaşadıkları temel sorunlara çözüm bulmaktır.

Bu eğitim programı ile muhasebede ki mesleki uygulamaları, her adımı, her işlemi, her beyanı uygulamalı olarak öğreniyoruz. Katılımcıları muhasebe mesleğini yapabilir hale getiriyoruz. İş hayatında ki mesleki verimliliği artırmaları ve işverenlerin ihtiyacı olan uygulama bakışı ve becerileri kazanmış muhasebe personelleri yetiştiriyoruz.

ÖN GEREKLİLİKLER

ÇALIŞMA ALANLARI

Ortaokul diploması olup mesleki eğitim almak isteyen herkes katılabilir.

Muhasebe mezunları şirketlerin ve kurumların finansal takibini yaparak, şirket içindeki birimlere aynı zamanda devletin gerekli birimlerine gerekli bilgiyi iletir. Muhasebeci bu işi kendi ofisinde firmalarla sözleşme yaparak ya da firmanın kadrolu personeli olarak yapabilir.

KİMLER KATILABİLİR

KURSUN SAĞLADIĞI İŞ OLANAKLARI

 • Mali Müşavirlik ve Muhasebe mesleğine başlamayı planlayan meslek adayları
 • İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe bölüm öğrencileri ve mezunları
 • Staja başlama Sınavına Hazırlananlar
 • Yeterlilik sınavını vermiş uygulama eksiği olan meslek mensupları
 • Meslek Mensubu Adayları
 • Staja Başlama Sınavını Kazananlar veya
 • Staja Başlama Sınavını Kazanıp Staj Yapmaya Başlayanlar
 • Muhasebe Büroları
 • Mali Müşavirlik Ofisleri
 • İşletmlerin, Firmaların Muhasebe Departmanları 
 • Mal Müdürlükleri
 • Vergi Daireleri,
 • Defterdarlıklar,
 • Özel ve Devlet Bankaları,
 • Sigorta Şirketleri,
 • Ekonomik Yatırım Şirketleri

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Şahıs Şirketleri
 • Sermaye Şirketleri
 • Şahıs ve şirket türlerine göre şirket kuruluş süreçleri.
 • Yeni TTK’ya göre dikkate edilmesi gereken özellikli hususlar.
 • MERSİS sisteminden Anonim Şirket ve Limitet şirket kuruluş işlemleri.
 • Tescile tabi olan kuruluşlarda ticaret sicil işlemleri,
 • Hizmet işletmeleri için gelir/gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri
 • Ticari işletmeler için mal alış ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri.
 • Üretim işletmeleri yevmiye kayıtları, stok maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri

Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm işlemleri konusu ile ilgili gerekli fatura ve fatura benzeri vesikalar üzerinde uygulamalı olarak yapacaklardır.

 • İşe giriş/İşten çıkış işlemleri,
 • Bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
 • SGDP li çalışanlar için bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
 • Eksik gün bildirimin hazırlanması, eksik gün bildiriminde dikkate edilmesi gereken hususlar
 • Aylık hizmet bildirgesinin hazırlanması
 • 4/a(SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) statüsünde çalışanlar için özellikli olan hususlar, emeklilik koşulları ve diğer özellikli konular.
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kira geliri elde eden mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerin hazırlanması
 • KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin hazırlanması
 • Muhtasar Beyannamenin hazırlanması

Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm beyannamelerin hazırlanması işlemlerini uygulamada yapıldığı şekli ile ve Beyanname Düzenleme Programı(BDP) üzerinden uygulamalı olarak yapacaklardır.

 • İhracat işlemleri, yevmiye kayıtları ve ilgili KDV Beyannamesinin hazırlanması
 • İhraç kayıtlı mal teslimi, yevmiye kayıtları ve KDV Beyannamesinin hazırlanması
 • Tecil, Terkin, İade ve Mahsup işlemleri
 • Kıdem ve İhbar tazminatına hak kazanma şartları, tazminatların hesaplanması.
 • Fazla çalışma ve Fazla süreli çalışmalarda mesai ücretlerinin hesaplanması
 • İş kanununa göre işçi /işverenin hak ve yükümlülükleri
1. GRUP BAŞLANGIÇ 28.03.2022
1. GRUP SAATLER 19:00-21:00
1. GRUP GÜNLER PAZARTESİ-ÇARŞAMBA
1. GRUP SÜRE 10 HAFTA
2. GRUP BAŞLANGIÇ 12.04.2022
2. GRUP SAATLER 19:00-21:00
2. GRUP GÜNLER SALI-PERŞEMBE
2. GRUP SÜRE 12 HAFTA
3. GRUP BAŞLANGIÇ 16.04.2022
3. GRUP SAATLER 15:00-18:00
3. GRUP GÜNLER CUMARTESİ-PAZAR
3. GRUP SÜRE 10 HAFTA

Eğitimimizi Paylaşın