Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

HALKLA İLİŞKİLER

VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Halkla ilişkiler, bir kuruluşla o kuruluşun hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, ve işbirliğini oluşturmaya , sürdürmeye ve geliştirmeye yardımcı olan en önemli departmanlardan birisidir. Kurumların imajını oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için gerekli organizasyonların yapılması, tanıtım malzemelerinin hazırlanması, basınla ilişkilerin koordinasyonu gibi konularda projeler geliştirir ve uygular. Kitle iletişim araçlarından faydalanarak marka yaratma ve kurumsal kimlik oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Kurum içi ve kurumlar arası iletişimi sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşır .

EĞİTİMİN AMACI

ÇALIŞMA ALANLARI

Uygulamalı olarak temel kavramlar, yararlanılan yöntemler ve araçlar, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri, halkla ilişkiler bütçesinin planlanması ve benzeri  tüm konularda bireylerin istenilen uzmanlık seviyesini elde etmelerini sağlamak.

Kursu tamamlayan katılımcılar sahip oldukları başarı sertifikası ile kurum veya kuruluşların halkla ilişkiler departmanlarında, reklamcılık bölümlerinde  çalışma olanağına sahiptirler. Organizasyon çalışmalarında yer alıp, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmektedirler. 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı ve Niteliği
 • Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon Yapısı
 • Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
 • Halkla İlişkiler Yaklaşımı
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyon
 • Sponsorluk
 • Halkla İlişkiler ve Basın
 • Halkla İlişkilerde İç Hedef Kitle
 • Halkla İlişkilerde dış Hedef Kitle
 • Halkla İlişkilerde Kampanya Süreci
 • Halkla İlişkilerde Kampanya Uygulaması
 • Kurumsal Organizasyon
 • Kurumsal Organizasyonun Yararları ve Özellikleri
 • Kurumsal Organizasyon Çeşitleri 
 • Ulusal ve Uluslararası Organizasyon
 • Proaktif Halkla İlişkiler Stratejileri
 • Reaktif Halkla İlişkiler Stratejileri
 • Halkla İlişkilerde Güven Yaratma 
 • İletişim
 • Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma 
 • Halkla İlişkiler ve Medya
 • Medya İlişkilerinde Yöntemler
 • Problem Tanımlama ve Durum Analizi
 • Halkla İlişkilerde Araştırma
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Halkla İlişkiler ve Motivasyon

Kursu tamamlayan katılımcılar sahip oldukları başarı sertifikası ile kurum veya kuruluşların halkla ilişkiler departmanlarında, reklamcılık bölümlerinde  çalışma olanağına sahiptirler. Organizasyon çalışmalarında yer alıp, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmektedirler. 

ÖN GEREKLİLİKLER

Bu kursa katılmak için en az lise diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

KİMLER KATILABİLİR

 • Hastanelerde karşılama ve resepsiyon destek işlemleri, hasta-hastane işlemlerinin sağlanması, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim vb. işlemlerde çalışmak isteyenler.
 • “Kariyerini Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak sürdürmek isteyen çalışanlar.
 • Bu alanda çalışmak isteyen yeni mezunlar.
 • Halkla ilişkiler uzmanlığı yapan ve mesleğini geliştirmek isteyenler.
 • Reklamcılar, pazarlama alanında çalışanlar.

KURSUN SAĞLADIĞI İŞ OLANAKLARI

 • Bürolar ve Bankalarda
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları
 • Kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri
 • Görsel ve işitsel medya kuruluşları
 • Reklam ajansları
 • Çağrı merkezleri
 • Şirketlerin müşteri ilişkileri birimi
 • Organizasyon ve fuar şirketleri
 • Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler
1. GRUP BAŞLANGIÇ 28.07.2021
1. GRUP SAATLER 18.00-20.00
1. GRUP GÜNLER PZT-ÇRŞ
1. GRUP SÜRE 8 HAFTA

Eğitimimizi Paylaşın