Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

TEMEL BORDRO EĞİTİMİ

TEMEL BORDRO EĞİTİMİ

TEMEL BORDRO EĞİTİMİ

Bordro ve bordro uygulamaları kolay görünse de kayıt tutmak ve zorunlu olan uygulamalar için hesaplamalar yapmak başlı başına karmaşık bir süreçtir. İnsan kaynakları yönetiminde bordro ve bordro uygulamaları önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple işletmede bordo yapan çalışanlar iyi bir bilgiye sahip olması gerekir. İşletmenin vergi yükümlülükleri ve iş kanununa uygun faaliyet yürütmesi insan kaynakları yönetimi ve bordro çalışanlarına bağlıdır.

İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bordro eğitimi bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış uygulama ağırlıklı bir programdır.

EĞİTİMİN AMACI

 • Katılımcıların temel seviye ücret ve mevzuat bilgisi edinmeleri
 • Temel İş Kanunu eğitimi almış katılımcılara ücret bordrosu hazırlanmasını, güncel teşviklerin uyarlanması ve sistem üzerinden takibi, kıdem , ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ücrete esas kazançların ve brütten nete hesaplamaları ile ilgili pratik kazandırmak, yapılan bordroların kontrolünü sağlamak, uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak ve arttırmaktır.
 • Bu program sonunda hedeflenen , katılımcıların iş kanunu ve bordro eğitimi ile almış oldukları eğitimi iş hayatında da uygulanabilirliğini sağlamak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ÖN GEREKLİLİKLER

 • Özlük dosyası hazırlama 
 • Sgk sistemi temelli sgk işe giriş bildirgesi hazırlama
 • Sgk sistemi temelli işten ayrılış bildirgesi hazırlama
 • E-vizite sistemi rapor onaylama
 • Ücret çeşitleri
 • Ek ödeme,fazla mesai,puantaj
 • Temel bordro hesaplama yöntemi (manuel asgari ücret hesaplaması)
 • Kıdem tazminatı,ihbar tazminatı 
 • Yıllık izin hesaplama

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR

 • Bordro Özlük işleri alanında çalışmak isteyen ve kariyer hedefleyen kişiler
 • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen ve kariyer hedefleyen kişiler

ÇALIŞMA ALANLARI

KURSUN SAĞLADIĞI İŞ OLANAKLARI

İnsan Kaynakları, Personel veya Muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman, eleman ve yöneticilerin veya bu alanda çalışmak isteyen adayların İş Hukuku, personel özlük işleri uygulamaları, bordrolama ve ücretlendirme konularında yetişip,  yasal gerekliliklere uygun çalışabilirler.

Şirketlerin/Firmaların İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanlarında

 • İşletmelerin Özlük, Bordrolama 
 • SGK İşlemlerini Gerçekleştirmek
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, 
 • Uzman Yardımcılarının Yanında Destek Personeli olarak çalışabilirler.
1. GRUP BAŞLANGIÇ 26.04.2022
1. GRUP SAATLER 19:00-21:00
1. GRUP GÜNLER SALI-PERŞEMBE
1. GRUP SÜRE 3 HAFTA

Eğitimimizi Paylaşın