Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

FRANSIZCA

EĞİTİMİ

FRANSIZCA

FRANSIZCA

Fransızca, günümüzde 220 milyon insan tarafından 5 kıtada konuşulan, İngilizceden sonra dünyanın en yaygın öğrenilen dillerinden biridir. Bugün Fransızca, başta Fransa olmak üzere, aralarında Kanada, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg’un da olduğu 29 ülkenin resmi dilidir. Aynı zamanda Kanada’da yaklaşık 10 milyon, Amerika’da ise 2 milyon insan Fransızca konuşur. İnternette Fransızca web sayfaları ilk 5 dil arasındadır ve Fransızca öğrenmek istediğinizde dünyanın farklı ülkelerinden insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. 

EĞİTİMİN AMACI

Bir dil öğrenmeye başlamanız için birçok neden vardır. Bugün çoğu insan, sadece iş için değil, eğitim, seyahat, yeni bir kültürü daha yakından anlamak ya da tamamen hobi olarak başka bir dile ihtiyaç duyarken, bunlar arasında özellikle Fransızca, dünya çapında öğrenmek için en çok tercih edilen dillerdendir. Zira günümüzde Fransızca; mimari, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, tiyatro, moda ve mutfak kültürünün  uluslararası dilidir. Jean-Paul Sartre, Moliere, Michel Foucault, Edit Piaf, Auguste Renoir, Coco Chanel gibi isimler, Paris şehri, Eiffel Kulesi ve daha birçok özellik bizi Fransa’ya ve dolayısıyla Fransızcaya çeker.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

A1:  Yavaş ve net konuşulduğunda; kendimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili temel ifadeleri ve bildiğim kelimeleri anlayabilirim.

A2:  İlgili olduğum alanlara ilişkin ifadeleri ve sık kullanılan kelimeleri anlayabilirim (Örneğin; temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre ve meslek vb.) kısa, net ve basit ifadelerdeki ve duyurulardaki ana fikri kavrayabilirim.

B1:  Boş zamanlarda iş okul vb. çevrelerde sürekli olarak karşıma çıkan tanıdık konularla ilgili net, standart konuşmada ki ana noktaları anlayabilirim. Güncel olaylar, kişisel konular ya da mesleki ilhi alanlarımla ilgili radyo ve televizyon programlarında yer alan temel noktaları, yayın yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

B2:  Bildiğim bir konu olması dahilinde uzun konuşma ve sunumları anlayabilir ve hatta karmaşık cümlelerden oluşan bir tartışmayı takip edebilirim. Televizyon haberlerinin çoğunu ve güncel konularla ilgili programları anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

C1:  Yapısal olarak net olmayan ve ilişkilerin açık olarak belirtilmediği sadece ima edildiği uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri çok fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. 

C2:  Aksana alışmak için zaman tanınması koşuluyla hızlı bir şekilde bile olsa, canlı ya da banttan olmasına aldırmaksızın her türlü konuşmayı anlamada zorluk çekmem.

A1: Katolog, İlan ya da afiş gibi metinlerde ki bildiğim isimleri, kelimeleri ve basit cümleleri anlayabilirim. 

A2:  Çok kısa ve basit metinleri okuyabiliyorum. Reklamlar, prospektüsler, menüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük materyalleri belirli, tahmin edilebilir bilgiyi bulabilirim ve kısa, basit kişisel mektupları okuyabilirim. 

B1:  Günlük dilde sıkça kullanılan kelimeleri ve işle ilgili terimleri anlayabilirim. Kişisel mektuplardaki olayların, duyguların ve dileklerin tanımını anlayabilirim.

B2:  Yazarların tavır ve fikirlerini ortaya koydukları günümüz problemleriyle ilgili makale ve raporları okuyabilirim. Çağdaş ve edebi metinleri anlayabilirim. 

C1:  Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

C2:  Kullanma kılavuzları, uzmanlık alanına giren makaleler ve edebi çalışmalar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık olan yazılı tüm metinleri okuyabilirim.

Karşılıklı Konuşma

A1:  Söylenenlerin daha yavaş şekilde tekrarlanması ve söyleyeceklerimi oluştururken yardımcı olunması koşuluyla, basit bir şekilde iletişim kurabilirim. Acil ihtiyaçlara ya da bildiği konularla ilgili alanlarda basit sorular sorabilir ve sorulan soruları cevaplayabilirim.

A2:  Bildiğim konular ve faaliyetler hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış konularda iletişim kurabilirim. Konuşmayı kendi başıma sürdürebilecek kadar uzun olmasa da kısa sohbetlere katılabilirim.

B1:  Öğrendiğim dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken karşılaşabileceğim birçok durumla başa çıkabilirim. Bildiğim, ilgi alanıma giren ya da günlük hayatla ilgili (Örneğin: aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar) konularda hazırlıksız olarak konuşabilirim.

B2:  Öğrendiğim dili ana dili olarak konuşan kişilerle anlaşacak derecede akıcı ve doğal şekilde iletişim kurabilirim. Tartışmalarda bildiğim konularda görüşlerimi açıklayıp savunarak etkin olarak yer alabilirim. 

C1:  Kullanacağım ifadeler için fazla zaman harcamadan kendimi akıcı ve doğal şekilde ifade edebilirim. Dili sosyal ve mesleki amaçlar için rahat ve etkili şekilde kullanabilirim. Görüş ve fikirlerimi açık bir dille anlatabilir ve diğer konuşmacıların sözleriyle ilişkilendirebilirim. 

C2:  Hiç zorlanmadan her türlü tartışma ve konuşmaya  katılabilir, deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı şekilde ifeda edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru olarak belirtebilirim. Bir problemle karşılaşırsam, sorunu diğer kişiler farkına varmadan geriye dönüp, ifadelerimi yeniden kurarak çözebilirim.

A1: Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları tarif etmek için basit kalıplar ve cümleler kurabilirim.

A2:  Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam şartlarını, eğitim geçmişimi ve şu an ki ve son zamanlardaki işini anlatmak için bir dizi kalıp ve cümle kullanabilirim.

B1:  Deneyimlerimi, olayları, hayallerimi, umutlarımı ve amaçlarımı anlatmak için ifadeleri basit şekilde bir araya getirebilirim. Görüşler ve planlar için kısaca açıklamalar yapıp neden gösterebilirim. Bir hikaye anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve  tepkilerimi belirtebilirim. 

B2:  İlgi alanıma giren bir dizi konuyla ilgili açık ve detaylı tanımlamalar yapabilirim. Çeşitli seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını göstererek bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

C1:  Karmaşık konuları alt temaları ile birleştirerek açık ve ayrıntılı bir biçimde anlatıp, belirli bakış açıları geliştirerek uygun bir sonuç ile toparlayarak açık, detaylı ifadeler belirtebilirim.  

C2:  Her konuda ve bağlama uygun olarak dinleyenin önemli noktaları fark etmesine yardımcı olacak şekilde konuşmamı mantıklı ve etkili bir biçimde yapılandırıp, açık anlaşılır bir tanımlama yapabilir ya da karşıt görüş bildirebilirim. 

A1:  Kısa ve basit bir kartpostal yazabilirim. Formları kişisel bilgilerimle doldurabilirim. (Örneğin: bir otel kayıt formuna adımı, uyruğumu ve adresimi yazmak gibi.)

A2:  Kısa, basit notları ve mesajları yazabilirim. Çok basit kişisel mektuplar yazabilirim. (Örneğin; Teşekkür mektubu)

B1:  Bildiğim ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyimleri ve izlenimleri tarif eden kişisel mektuplar yazabilirim. 

B2:  İlgi alanıma giren biz dizi konuyla ilgili açık ve detaylı metinler yazabilirim. Bir görüşü benimseyerek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve neden gösteren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini ortaya mektuplar yazabilirim.

C1:  Kendimi açık, iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Hedef kitleme uygun bir üslup seçebilirim.

C2: Uygun bir üslupla açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları fark etmesine yardımcı olabilecek etkili mantık yapısıyla durumu ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Mesleki ya da edebi çalışmaların özetlerini ve eleştirilerini yazabilirim.

A1/A2 NİVEAU DEBUTANT

B1/B2 NİVEAU İNTERMADİAİRE

C1/C2 NİVEAU AVANCE

MESLEKİ FRANSIZCA

İhtiyaçlara ve faaliyet alanlarına göre uyarlanan mesleki Fransızca kurslarımız, şirketlerin yanı sıra genel veya özel bir iş alanında etkin biçimde Fransızca kullanmak isteyen çalışanlara yöneliktir. Faaliyet alanınıza göre düzenlenen mesleki Fransızca kursları, iş hayatınızda daha işlevsel olmanızı sağlayacaktır.

İş alanınızdaki gereksinimlere cevap verebilmenizi sağlayan Fransızca bilgisi ve yetisini kazanmanızı hedefliyoruz. (sunum, iş yazışması, iş görüşmesi ve toplantı, telefon görüşmeleri, not alma, müzakere…)

 • İş Fransızcası programlarımız Orta Altı (Pre-Intermediate) seviyesinden başlayarak İleri (advanced) seviyeye kadar devam eder.

Programımızda özellikle finans, hukuk, bilim, teknik, diplomasi, moda, turizm gibi alanlar için kullanılan terimleri, özgün içerikler üzerinde inceleyerek, sektörünüzün dili üzerine bilginizin artması hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

ÖN GEREKLİLİKLER

 • Uluslararası ticaret
 • Turizm 
 • Sosyal Servisler
 • Uluslararası Organizasyonlar
 • Gazetecilik ve Film
 • Bankacılık Ve Sigortacılık gibi alanlarda çalışabilirsizin.
 • Çevirmenlik yapabilirsiniz.

Herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR

 • Fransızcaya ilgi duyan
 • Mesleki alanda kendini geliştirmek isteyen
 • Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen  herkes katılabilir.
1. GRUP BAŞLANGIÇ 25.04.2022
1. GRUP SAATLER 19:00-21:00
1. GRUP GÜNLER PAZARTESİ-SALI- ÇARŞAMBA-PERŞEMBE
1. GRUP SÜRE 12 AY

Eğitimimizi Paylaşın