Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

YABANCILAR İÇİN

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile ticari, askeri ve siyasi alanlarda ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” kapsamında Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi, ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır.

EĞİTİMİN AMACI

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Sertifika Programı’nın amacı, kursiyerlere Türkçe eğitiminde çağdaş yöntem ve teknikleri kazandırmak, materyal hazırlanması ve kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgilendirme yapmak ve Avrupa Ortak Çerçeve Metni ölçütlerine göre öğrenende dört temel dil becerisini geliştirme yöntemlerini teorik ve uygulama örnekleriyle kazandırmaktır. 

Ayrıca, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimini sağlamak, alanda gelişen teknoloji olanaklarını ve yöntem kitaplarını tanıtmak, kursiyerlerin çokkültürlü sınıflarda doğru iletişim kurmalarını sağlamak ve kültür aktarımı yöntemlerini tanıtarak alanda çalışan ve çalışacak olan öğretmenlerin teorik ve uygulamaya yönelik gereksinimlerini karşılamak da hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yabancılara Türkçe Öğretimine Giriş
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi Tarihi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi
 • Mültecilere Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metni
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Kullanımı
 • İki Dillilere Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Haznesinin Geliştirilmesi
 • Türk Soylulara Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Öğretim Setleri

ÇALIŞMA ALANLARI

KİMLER KATILABİLİR

 • Uluslararası ticaret
 • Turizm 
 • Sosyal Servisler
 • Uluslararası Organizasyonlar
 • Gazetecilik ve Film
 • Çevirmenlik yapabilirsiniz.
 • Türkiye ile  ticaret ilişkisi olan firmalarda çalışanlar 
 • İş sebebi ile Türkiye’de yaşayacak olanlar 
 • Eğitim sebebiyle Türkiye’de yaşayacak  olanlar 
 • Türkiye’de çalışma izni almak isteyenler 
 • Türkçe’ yi merak edenler 
 • Türk kültürünü  yakından tanımak isteyenler

ÖN GEREKLİLİKLER

Herhangi bir öngereklilik bulunmamaktadır. 

1. GRUP BAŞLANGIÇ 18.04.2022
1. GRUP SAATLER 16:00-18:00
1. GRUP GÜNLER PAZARTESİ-ÇARŞAMBA
1. GRUP SÜRE -

Eğitimimizi Paylaşın