Logo Loading

Anahtar kelimenizi girin

Eğitimlerimiz

GÖRÜNÜM DEĞİŞTİR

31 sonuçtan 13-24 arası gösteriliyor

0

CV OLUŞTURMA VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ-LİDERLİK EĞİTİMİ

İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir. Özgeçmiş bilgilerin sıralandığı bir listeden çok sizin reklamınızı yapan bir araçtır. Herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce mutlaka etkili hazırlanmış bir CV sunmanız şarttır. Özgeçmişiniz doğru hazırlanmış olmalıdır ki yaptığınız başvuruda binlerce adayın içinde sizi öne çıkarsın. Bu online eğitim programı adayı ön plana çıkarabilecek birçok teknik ve taktik sunmaktadır.

0

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Dijital pazarlamayı, online olarak ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve yeteneklerinizi hedef kitlenizle buluşturmak için yaptığınız çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlamaya göre daha avantajlı ve etkili bir model olduğundan dolayı günümüzde yoğun olarak tercih edilmektedir. Son istatistiklere göre tüm dünya baz alındığında, dijital pazarlama çalışmalarına yapılan yatırımlar, geleneksel pazarlama çalışmaları için yapılan yatırımları geride bırakmış durumda.

0

MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Marka yönetimi, pazarlamada bir markanın pazarda nasıl algılandığına dair analiz ve planlamadır. Marka yönetimi için hedef pazar ile iyi bir ilişki kurmak çok önemlidir. Marka yönetiminin somut unsurları arasında ürünün kendisi; görünüşü, fiyatı ve ambalajı, vs. maddi olmayan unsurlar, tüketicilerin marka ile paylaştığı deneyimler ve aynı zamanda marka ile olan ilişkileridir. Bir marka yöneticisi, tüketicinin marka birliğinin tüm yönlerini ve ayrıca tedarik zinciri üyeleriyle olan ilişkilerini denetlemektedir.

0

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Halkla ilişkiler, bir kuruluşla o kuruluşun hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, ve işbirliğini oluşturmaya , sürdürmeye ve geliştirmeye yardımcı olan en önemli departmanlardan birisidir. Kurumların imajını oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için gerekli organizasyonların yapılması, tanıtım malzemelerinin hazırlanması, basınla ilişkilerin koordinasyonu gibi konularda projeler geliştirir ve uygular. Kitle iletişim araçlarından faydalanarak marka yaratma ve kurumsal kimlik oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Kurum içi ve kurumlar arası iletişimi sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşır .

0

TEMEL BORDRO EĞİTİMİ

İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bordro eğitimi bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış uygulama ağırlıklı bir programdır.

0

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK VE EKİP ÇALIŞMASI

Günümüzde iş hayatının performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.

İş dünyasında etkili ve başarılı olabilmek için  liderlik yöneticilik tekniklerini ve ekip çalışması yeteneğini kazandırabilmek ve ekip çalışmasını etkin hale getirebilmek adına verilen başarı hedefli bir eğitimdir.

0

ZAMAN YÖNETİMİ

Teknolojik kolaylıkların giderek artan bir hızla yaşandığı, mesafelerin kısaldığı, iletişimin çok farklı boyutlara taşındığı günümüz dünyasında, zaman hala yönetilmesi gereken en önemli kavramlardan biri olma özelliğini ve önemini korumaktadır. Değişim rüzgarlarının dünyanın her yerinde estiği bir dünyada zamanı yönetme, bireysel başarı ve mutluluğun temel anahtarlarından biridir. “Zamanı yöneten yaşamı yönetir” temel prensibi ile yaşamsal tüm alana yayılan bir süreç olan zaman yönetimi artık herkes için vazgeçilmez ve en temel prensiplerden biri olma konumundadır.

0

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA VE HEYECAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Toplum karşısında konuşurken yüzleştiğimiz en büyük engel korku ve heyecandır. İlk defa yaptığımız her iş önce heyecan ve korku oluşturur. Korku anında dolaşım sistemi içerisine gerginlikle orantılı olarak aşırı kortizol salgılanır. Bu durum düşünce akışını engeller. Kişi bu anda olumlu duygularını kaybeder.

0

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile ticari, askeri ve siyasi alanlarda ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” kapsamında Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi, ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır.

0

RUSÇA

Rusça ülkemizde ticari ve sosyal ilişkilerimizin çok olması nedeni ile en çok öğrenilmek istenen bir dil olarak, şu an bir çok üniversitede 2. lisan olarak öğretilmektedir.İş hayatında çok gerekli olan bu dil özellikle Bursa gibi ticari bir şehirde çok gereklidir.

0

BULGARCA

Hint-Avrupa dil ailesinden olan Bulgarca, güney Slav dillerine bağlıdır. Bulgaristanın resmi dili olan Bulgarca, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ,Macaristan ve Sırbistanda’da konuşulmaktadır. 
Slav diilerinden yazıya ilk döküleni olan Bulgarca’da ve harflerin bir çoğu oluşturulurken Yunan Alfabesi’nden esinlenilmiştir. Bu dil, Eski Bulgarca, Orta Bulgarca ve Modern Bulgarca olmak üzere üç aşamadan geçerek bugünkü halini almıştır

0

FRANSIZCA

Fransızca, günümüzde 220 milyon insan tarafından 5 kıtada konuşulan, İngilizceden sonra dünyanın en yaygın öğrenilen dillerinden biridir. Bugün Fransızca, başta Fransa olmak üzere, aralarında Kanada, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg’un da olduğu 29 ülkenin resmi dilidir. Aynı zamanda Kanada’da yaklaşık 10 milyon, Amerika’da ise 2 milyon insan Fransızca konuşur. İnternette Fransızca web sayfaları ilk 5 dil arasındadır ve Fransızca öğrenmek istediğinizde dünyanın farklı ülkelerinden insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz.